چرا اهالی سینما در مورد غزه موضع شفافی نگرفتند؟

علی غفاری - کارگردان سینما: باید ببینیم چرا بعد از «بازمانده» دیگر این تجربه تکرار نشد، در پاسخ هم باید به نمایندگی از اهالی سینما بگویم اشتیاق وجود دارد ولی حمایت کافی نمی‌شود. برخی در این برنامه می‌آیند و فرصتی پیدا می‌کنند و به مباحث سیاسی می‌پردازند؛ هنرمندان هم اینگونه هستند و فکر می‌کنند اگر در مورد غزه حرف بزنند، بحث سیاسی می‌شود در حالیکه ما نباید از هنرمندان دنیا عقب بیفتیم، حمایت از مردم غزه، یک موضع‌گیری انسانی است نه سیاسی
شنبه 27 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>