سوران

جوان آزاده‌ کُردی که در التهابات دهه ۵۰ منطقه کردستان به مبارزه برخاسته و تسلیم هم نمی‌شود
دسته بندی:
برچسب :

دانلود قسمت های سوران (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
سریال سوران (قسمت آخر)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 11:0:16
سریال سوران (قسمت آخر)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 6:0:10
سریال سوران (قسمت آخر)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت آخر)
شنبه 15 مهر 1402 - 23:29:43
سریال سوران (قسمت 17)
شنبه 15 مهر 1402 - 10:59:29
سریال سوران (قسمت 17)
شنبه 15 مهر 1402 - 6:3:49
سریال سوران (قسمت 17)
شنبه 15 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 17)
جمعه 14 مهر 1402 - 23:30:22
سریال سوران (قسمت 16)
جمعه 14 مهر 1402 - 6:0:54
سریال سوران (قسمت 16)
جمعه 14 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 16)
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 23:30:50
سریال سوران (قسمت 15)
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 11:0:25
سریال سوران (قسمت 15)
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 6:0:19
سریال سوران (قسمت 15)
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 15)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 23:30:49
سریال سوران (قسمت 14)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 10:59:41
سریال سوران (قسمت 14)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 14)
سه شنبه 11 مهر 1402 - 23:31:16
سریال سوران (قسمت 13)
سه شنبه 11 مهر 1402 - 10:59:32
سریال سوران (قسمت 13)
سه شنبه 11 مهر 1402 - 6:0:43
سریال سوران (قسمت 13)
سه شنبه 11 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 13)
دو شنبه 10 مهر 1402 - 23:32:56
سریال سوران (قسمت 12)
دو شنبه 10 مهر 1402 - 11:0:16
سریال سوران (قسمت 12)
دو شنبه 10 مهر 1402 - 6:0:7
سریال سوران (قسمت 12)
دو شنبه 10 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 12)
یک شنبه 9 مهر 1402 - 23:29:6
سریال سوران (قسمت 11)
یک شنبه 9 مهر 1402 - 10:59:56
سریال سوران (قسمت 11)
یک شنبه 9 مهر 1402 - 6:7:29
سریال سوران (قسمت 11)
یک شنبه 9 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 11)
شنبه 8 مهر 1402 - 23:30:10
سریال سوران (قسمت 10)
شنبه 8 مهر 1402 - 11:0:35
سریال سوران (قسمت 10)
شنبه 8 مهر 1402 - 6:3:59
سریال سوران (قسمت 8)
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 11:0:48
سریال سوران (قسمت 8)
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 6:0:49
سریال سوران (قسمت 8)
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 8)
سه شنبه 4 مهر 1402 - 23:30:55
سریال سوران (قسمت 7)
سه شنبه 4 مهر 1402 - 11:0:50
سریال سوران (قسمت 7)
سه شنبه 4 مهر 1402 - 6:0:10
سریال سوران (قسمت 7)
سه شنبه 4 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 7)
دو شنبه 3 مهر 1402 - 23:30:32
سریال سوران (قسمت 6)
دو شنبه 3 مهر 1402 - 10:59:26
سریال سوران (قسمت 6)
دو شنبه 3 مهر 1402 - 5:59:52
سریال سوران (قسمت 6)
دو شنبه 3 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 6)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 23:30:13
سریال سوران (قسمت 5)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 6:1:17
سریال سوران (قسمت 4)
شنبه 1 مهر 1402 - 12:0:0
سریال سوران (قسمت 4)
شنبه 1 مهر 1402 - 10:59:49
سریال سوران (قسمت 4)
شنبه 1 مهر 1402 - 6:0:29
سریال سوران (قسمت 4)
شنبه 1 مهر 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 4)
جمعه 31 شهریور 1402 - 23:30:8
سریال سوران (قسمت 3)
جمعه 31 شهریور 1402 - 5:59:55
سریال سوران (قسمت 3)
جمعه 31 شهریور 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 3)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 23:29:41
سریال سوران (قسمت 2)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 10:59:40
سریال سوران (قسمت 2)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 6:0:35
سریال سوران (قسمت 2)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 2)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 23:30:23
سریال سوران (قسمت 1)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 11:0:34
سریال سوران (قسمت 1)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 0:0:0
سریال سوران (قسمت 1)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 23:30:40

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها