ایرانشهر - 7 مرداد 1401
timer۱ هفته پیش menu ایرانشهر ۰

موضوع این قسمت: کوتاه‌سازی مسیرهای شهری

مهمان این قسمت: مهدی صداقتی، مشاور معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

برنامه‌های تلویزیونی

برای نوشتن نظر ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید