جدایی مختار از شهناز
timer۱ هفته پیش menu بزرگ راه همت جدایی مختار از شهناز اعتیاد ۱۰

علیرضا امدادی که خود در سالیان دور گذشته درگیر اعتیاد بوده از سال 82 مرکزی برای بازپروری و اشتغال زایی افراد درگیر اعتیاد دایر می کند . این مرکز تاکنون 6000 پذیرش داشته که تعداد 2000 نفر بهبود یافته و مشغول بکار شده اند.

مستند

برای نوشتن نظر ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید