عیار 4 مرداد 1401

«عیـار»‌ / ۸۶ محک مدیریت و اقتصاد ایران پرونده ویژه‌ اشتغال زنان سرپرست خانوار و خانه‌دار مهمان: دکتر فاطمه قاسم‌پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس) ☎️حبیب‌الله آسوده (معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد)