آدرس

تهران، بزرگراه نیایش (سمت غرب)، نرسیده به سئول، مجموعه رسانه ای عصر

شماره تماس

۰۲۱-۲۸۳۴۰۰۰۰

شماره پیامک

۱۰۰۰۲۲