شبکه افق در روز ۱۳ خردادماه ۱۳۹۳ آغاز بکار کرد. این شبکه با منظور تمرکز بیشتر بر روی مسائل و مبانی انقلاب اسلامی که شاید به دلیل گستردگی محتوا در شبکه های دیگر سازمان صدا و سیما مجال پرداخت بیشتر و دقیق تر به انها وجود نداشت، در برابر دیدگان مخاطبین قرار گرفت. این شبکه در طی فعالیت‌ خود توانسته برنامه‌های گسترده و موفقی همچون جهان آرا، عصر، انارستان، عصرشیرین و... را تولید کرده و به منظور پیشبرد اهدافی که پیشتر به آنها اشاره کردیم، بر آنتن خود نقش ببندد. یکی دیگر از بخش‌های مهم که در کنار برنامه‌های ترکیبی فعالیت گسترده دارد، بخش مستند است که تا به امروز توانسته با موضوعات مختلف، مستند‌های دقیقی را برای مردم ایران اسلامی تولید کند. در حال حاضر آقای صادق یزدانی مدیر این شبکه می باشند.

 

 

گروه‌های برنامه‌ساز
این شبکه دارای پنج گروه برنامه‌ساز شامل «اجتماعی»، «خانواده»، «مستند»، «سیاسی»، «معارف و انقلاب اسلامی» و واحد «تأمین، پخش و آرشیو» می‌باشد.
 
 

گروه گسترش اخلاق اجتماعی

برنامه‌های این گروه را برنامه‌های متنوعی با رویکرد اجتماعی فرهنگی تشکیل می‌دهد. در حال حاضر آقای سعید سبحانی مدیر این گروه می‌باشد. برخی از برنامه‌هایی که در این گروه تهیه و تولید شده‌اند، عبارتند از: «مرغ همسایه»، «360 درجه»، «فامیل بازی» ...

 

گروه خانواده انقلابی

این گروه برنامه‌هایی در حوزه سلامت خانواده‌ها با مضامین خانوادگی تولید می‌کند و قالب برنامه‌های این گروه را برنامه‌های گفتگومحور با رویکرد خانوادگی تشکیل می‌دهد. در حال حاضر آقای سید حامد میرخانی مدیر این گروه می‌باشد. برخی از برنامه‌هایی که در این گروه تهیه و تولید شده‌اند، عبارتند از: «انارستان»، «عصرشیرین»، «خونه خودتونه»...

 

گروه بصیرت سیاسی

رسالت این گروه تولید برنامه‌هایی با مضمون سیاسی در مورد تاریخ سیاسی ایران و جهان و روابط سیاسی ایران با سایر کشورها و مسائل سیاسی داخلی مثل انتخابات و... است. مدیر این گروه آقای محمد علی گنجی است. برخی از برنامه‌هایی که در این گروه تهیه و تولید شده‌اند، عبارتند از: «عیار»، «فرامتن»، «جهان آرا»، «وارونگی»، «نقش جهان»...

 

گروه معارف و انقلاب اسلامی

برنامه ریزی و تهیه برنامه‌های تلویزیونی در حوزه معارف انقلاب اسلامی با رویکرد جایگاه و نقش مردم در این حوزه و نیز پرداختن به مناسبت‌های مختلف مذهبی و انقلابی، از وظایف و رسالت‌های مهم این گروه برنامه ساز می‌باشد که در حال حاضر آقای سید احمد رضا موسوی مدیر این گروه می‌باشند. برخی از برنامه‌هایی که در این گروه در سال های گذشته تهیه و تولید شده‌اند، عبارتند از: «گذرنامه»، «جاذبه» «تکیه»، «یک و بیست»، «چشمه»، «وقت سحر»، «ماه خوبی ها»، «آسمان هشتم» و ...

 

گروه مستند

تهیه مستندهای مختلف سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و...  از وظایف و رسالتهای مهم این گروه است که در حال حاضر آقای اباذر صالحیان مدیر این گروه می‌باشد. برخی از مستندهایی که در این گروه تهیه و تولید شده‌اند، عبارتند از: «پدر طالقانی»، «داستان تحریم»، «بزرگ راه همت»، «خادمان فیروزه‌ای»، «ملازمان حرم»...

 

واحد پخش، تامین و آرشیو

این واحد دارای بخش تأمین برنامه داخلی و خارجی است که به خرید فیلم‌ها و سریال‌های خارجی و همچنین فیلم‌های سینمایی و... برای پخش از شبکه می‌پردازد. واحد تأمین برنامه همچنین نسبت به پخش برخی برنامه‌های متنوع همچون ویدئوهای مردمی، نماهنگ، موشن گرافیک و… مبادرت می‌ورزد. همچنین  کارهای کوتاه مناسبتی، کارهای کوتاه سرمشق، فراز، ماهور، چراغ راه و... از تولیدات این واحد می باشد و در حال حاضر آقای مهدی مینایی مدیر این بخش است.