پخش زنده
 • شنبه 1396/1/5
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 4
  00:30
  تکرار
  30 دقيقه
  مستند ایران - 5
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  سیم آخر - 5
  01:30
  تکرار
  30 دقيقه
  12:00
  تکرار
  یک کار خوب - 5
  02:00
  تکرار
  60 دقيقه
  06:00
  تکرار
  13:30
  تکرار
  دکوپاژ - 4
  03:00
  تکرار
  60 دقيقه
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 5
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  14:30
  تکرار
  آفاق
  05:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  بازی
  07:00
  تکرار
  90 دقيقه
  مجازیست - 5
  08:30
  تکرار
  60 دقيقه
  دشمن ملت
  10:00
  120 دقيقه
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 5
  15:30
  30 دقيقه
  00:30
  يکشنبه
  تکرار
  ارتباط زنده راهیان نور - 6
  16:00
  30 دقيقه
  مستند ایران - 6
  16:30
  30 دقيقه
  01:00
  يکشنبه
  تکرار
  آفاق
  17:00
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  05:00
  يکشنبه
  تکرار
  12:30
  يکشنبه
  تکرار
  سیم آخر - 6
  18:00
  30 دقيقه
  01:30
  يکشنبه
  تکرار
  12:00
  يکشنبه
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 6
  18:30
  60 دقيقه
  23:30
  تکرار
  04:00
  يکشنبه
  تکرار
  14:30
  يکشنبه
  تکرار
  پشت صحنه سری سوم مسابقه فرمانده
  19:30
  60 دقيقه
  07:00
  يکشنبه
  تکرار
  آوار آفتاب
  20:30
  30 دقيقه
  08:00
  يکشنبه
  تکرار
  یک کار خوب - 6
  21:00
  60 دقيقه
  02:00
  يکشنبه
  تکرار
  06:00
  يکشنبه
  تکرار
  13:30
  يکشنبه
  تکرار
  مجازیست - 6
  22:00
  30 دقيقه
  08:30
  يکشنبه
  تکرار
  11:30
  يکشنبه
  تکرار
  دکوپاژ - 5
  22:30
  60 دقيقه
  03:00
  يکشنبه
  تکرار
  09:00
  يکشنبه
  تکرار
 • يکشنبه 1396/1/6
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 5
  00:30
  تکرار
  30 دقيقه
  مستند ایران - 6
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  سیم آخر - 6
  01:30
  تکرار
  30 دقيقه
  12:00
  تکرار
  یک کار خوب - 6
  02:00
  تکرار
  60 دقيقه
  06:00
  تکرار
  13:30
  تکرار
  دکوپاژ - 5
  03:00
  تکرار
  60 دقيقه
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 6
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  14:30
  تکرار
  آفاق
  05:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  پشت صحنه سری سوم مسابقه فرمانده
  07:00
  تکرار
  60 دقيقه
  آوار آفتاب
  08:00
  تکرار
  30 دقيقه
  مجازیست - 6
  08:30
  تکرار
  30 دقيقه
  11:30
  تکرار
  فیلم سینمایی زنده باد زاپاتا
  10:00
  90 دقيقه
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 6
  15:30
  30 دقيقه
  00:30
  دوشنبه
  تکرار
  ارتباط زنده راهیان نور - 7
  16:00
  30 دقيقه
  مستند ایران - 7
  16:30
  30 دقيقه
  01:00
  دوشنبه
  تکرار
  آفاق
  17:00
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  05:00
  دوشنبه
  تکرار
  12:30
  دوشنبه
  تکرار
  سیم آخر - 7
  18:00
  30 دقيقه
  01:30
  دوشنبه
  تکرار
  12:00
  دوشنبه
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 7
  18:30
  60 دقيقه
  23:30
  تکرار
  04:00
  دوشنبه
  تکرار
  14:30
  دوشنبه
  تکرار
  خوشه انار
  19:30
  60 دقيقه
  07:00
  دوشنبه
  تکرار
  نشانی
  20:30
  30 دقيقه
  08:00
  دوشنبه
  تکرار
  یک کار خوب - 7
  21:00
  60 دقيقه
  02:00
  دوشنبه
  تکرار
  06:00
  دوشنبه
  تکرار
  13:30
  دوشنبه
  تکرار
  مجازیست - 7
  22:00
  30 دقيقه
  08:30
  دوشنبه
  تکرار
  دکوپاژ - 6
  22:30
  30 دقيقه
  03:00
  دوشنبه
  تکرار
  09:00
  دوشنبه
  تکرار
 • دوشنبه 1396/1/7
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 6
  00:30
  تکرار
  30 دقيقه
  مستند ایران - 7
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  سیم آخر - 7
  01:30
  تکرار
  30 دقيقه
  12:00
  تکرار
  یک کار خوب - 7
  02:00
  تکرار
  60 دقيقه
  06:00
  تکرار
  13:30
  تکرار
  دکوپاژ - 6
  03:00
  تکرار
  30 دقيقه
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 7
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  14:30
  تکرار
  آفاق
  05:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  خوشه انار
  07:00
  تکرار
  60 دقيقه
  نشانی
  08:00
  تکرار
  30 دقيقه
  مجازیست - 7
  08:30
  تکرار
  30 دقيقه
  فیلم سینمائی منطقه سبز
  10:00
  120 دقيقه
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 7
  15:30
  30 دقيقه
  00:30
  سه شنبه
  تکرار
  ارتباط زنده راهیان نور - 8
  16:00
  30 دقيقه
  مستند ایران - 8
  16:30
  30 دقيقه
  01:00
  سه شنبه
  تکرار
  آفاق
  17:00
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  05:00
  سه شنبه
  تکرار
  12:30
  سه شنبه
  تکرار
  سیم آخر - 8
  18:00
  30 دقيقه
  01:30
  سه شنبه
  تکرار
  12:00
  سه شنبه
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 8
  18:30
  60 دقيقه
  23:30
  تکرار
  04:00
  سه شنبه
  تکرار
  14:30
  سه شنبه
  تکرار
  رقص روی سیم خاردار
  19:30
  60 دقيقه
  07:00
  سه شنبه
  تکرار
  کوثر
  20:30
  30 دقيقه
  08:00
  سه شنبه
  تکرار
  یک کار خوب - 8
  21:00
  60 دقيقه
  02:00
  سه شنبه
  تکرار
  06:00
  سه شنبه
  تکرار
  13:30
  سه شنبه
  تکرار
  مجازیست - 8
  22:00
  30 دقيقه
  08:30
  سه شنبه
  تکرار
  11:30
  سه شنبه
  تکرار
  دکوپاژ - 7
  22:30
  60 دقيقه
  03:00
  سه شنبه
  تکرار
  09:00
  سه شنبه
  تکرار
 • سه شنبه 1396/1/8
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 7
  00:30
  تکرار
  30 دقيقه
  مستند ایران - 8
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  سیم آخر - 8
  01:30
  تکرار
  30 دقيقه
  12:00
  تکرار
  یک کار خوب - 9
  02:00
  تکرار
  60 دقيقه
  21:00
  06:00
  چهارشنبه
  تکرار
  13:30
  چهارشنبه
  تکرار
  یک کار خوب - 8
  02:00
  تکرار
  60 دقيقه
  06:00
  تکرار
  13:30
  تکرار
  دکوپاژ - 7
  03:00
  تکرار
  60 دقيقه
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 8
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  14:30
  تکرار
  آفاق
  05:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  رقص روی سیم خاردار
  07:00
  تکرار
  60 دقيقه
  کوثر
  08:00
  تکرار
  30 دقيقه
  مجازیست - 8
  08:30
  تکرار
  30 دقيقه
  11:30
  تکرار
  فیلم سینمایی بخوان و بسوزان
  10:00
  90 دقيقه
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 8
  15:30
  30 دقيقه
  00:30
  چهارشنبه
  تکرار
  ارتباط زنده راهیان نور - 9
  16:00
  30 دقيقه
  مستند ایران - 9
  16:30
  30 دقيقه
  01:00
  چهارشنبه
  تکرار
  سیم آخر - 9
  16:30
  30 دقيقه
  01:00
  چهارشنبه
  تکرار
  12:00
  چهارشنبه
  تکرار
  آفاق
  17:00
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  05:00
  چهارشنبه
  تکرار
  12:30
  چهارشنبه
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 9
  18:30
  60 دقيقه
  23:30
  تکرار
  04:00
  چهارشنبه
  تکرار
  14:30
  چهارشنبه
  تکرار
  میراث آلبرتا - 3
  19:41
  0 دقيقه
  07:00
  چهارشنبه
  تکرار
  مجازیست - 9
  22:00
  30 دقيقه
  08:30
  چهارشنبه
  تکرار
  11:30
  چهارشنبه
  تکرار
  دکوپاژ - 8
  22:30
  60 دقيقه
  03:00
  چهارشنبه
  تکرار
  09:00
  چهارشنبه
  تکرار
 • چهارشنبه 1396/1/9
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 8
  00:30
  تکرار
  30 دقيقه
  مستند ایران - 9
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  سیم آخر - 9
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  12:00
  تکرار
  دکوپاژ - 8
  03:00
  تکرار
  60 دقيقه
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 9
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  14:30
  تکرار
  آفاق
  05:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  یک کار خوب - 9
  06:00
  تکرار
  60 دقيقه
  13:30
  تکرار
  میراث آلبرتا - 3
  07:00
  تکرار
  0 دقيقه
  مجازیست - 9
  08:30
  تکرار
  30 دقيقه
  11:30
  تکرار
  فیلم سینمایی ارباب جنگ
  10:00
  90 دقيقه
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 9
  15:30
  30 دقيقه
  00:30
  پنج شنبه
  تکرار
  ارتباط زنده راهیان نور - 10
  16:00
  30 دقيقه
  مستند ایران - 10
  16:30
  30 دقيقه
  01:00
  پنج شنبه
  تکرار
  آفاق
  17:00
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  05:00
  پنج شنبه
  تکرار
  12:30
  پنج شنبه
  تکرار
  سیم آخر - 10
  18:00
  30 دقيقه
  01:30
  پنج شنبه
  تکرار
  12:00
  پنج شنبه
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 10
  18:30
  60 دقيقه
  23:30
  تکرار
  04:00
  پنج شنبه
  تکرار
  14:30
  پنج شنبه
  تکرار
  قزل شیر
  19:30
  90 دقيقه
  07:00
  پنج شنبه
  تکرار
  یک کار خوب - 10
  21:00
  60 دقيقه
  02:00
  پنج شنبه
  تکرار
  06:00
  پنج شنبه
  تکرار
  13:30
  پنج شنبه
  تکرار
  مجازیست - 10
  22:00
  30 دقيقه
  08:30
  پنج شنبه
  تکرار
  دکوپاژ - 9
  22:30
  60 دقيقه
  03:00
  پنج شنبه
  تکرار
  09:00
  پنج شنبه
  تکرار
 • پنج شنبه 1396/1/10
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 9
  00:30
  تکرار
  30 دقيقه
  مستند ایران - 10
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  سیم آخر - 10
  01:30
  تکرار
  30 دقيقه
  12:00
  تکرار
  یک کار خوب - 10
  02:00
  تکرار
  60 دقيقه
  06:00
  تکرار
  13:30
  تکرار
  دکوپاژ - 9
  03:00
  تکرار
  60 دقيقه
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 10
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  14:30
  تکرار
  آفاق
  در حال پخش
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  قزل شیر
  07:00
  تکرار
  90 دقيقه
  مجازیست - 10
  08:30
  تکرار
  30 دقيقه
  فیلم سینمایی همه مردان رئیس جمهور
  10:00
  120 دقيقه
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 10
  15:30
  30 دقيقه
  00:30
  جمعه
  تکرار
  ارتباط زنده راهیان نور - 11
  16:00
  30 دقيقه
  مستند ایران - 11
  16:30
  30 دقيقه
  01:00
  جمعه
  تکرار
  آفاق
  17:00
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  05:00
  جمعه
  تکرار
  12:30
  جمعه
  تکرار
  سیم آخر - 11
  18:00
  30 دقيقه
  01:30
  جمعه
  تکرار
  12:00
  جمعه
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 11
  18:30
  60 دقيقه
  23:30
  تکرار
  04:00
  جمعه
  تکرار
  14:30
  جمعه
  تکرار
  آتلان
  19:43
  90 دقيقه
  07:00
  جمعه
  تکرار
  یک کار خوب - 11
  21:00
  60 دقيقه
  02:00
  جمعه
  تکرار
  06:00
  جمعه
  تکرار
  13:30
  جمعه
  تکرار
  مجازیست - 11
  22:00
  30 دقيقه
  08:30
  جمعه
  تکرار
  11:30
  جمعه
  تکرار
  عصر
  22:30
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث. این برنامه تاکنون در سه سری ساخته شده که سری سوم آن در حال پخش از شبکه افق است. پخش: پنجشنبه ها ساعت 22 تکرار: جمعه ها ساعت 16 و دوشنبه ها ساعت 13:30 تهیه کننده و مجری: نادر طالب زاده
  03:00
  جمعه
  تکرار
  09:00
  جمعه
  تکرار
 • جمعه 1396/1/11
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 10
  00:30
  تکرار
  30 دقيقه
  مستند ایران - 11
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  سیم آخر - 11
  01:30
  تکرار
  30 دقيقه
  12:00
  تکرار
  یک کار خوب - 11
  02:00
  تکرار
  60 دقيقه
  06:00
  تکرار
  13:30
  تکرار
  عصر
  03:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی تحلیلی و گفتگومحور، حول مسائل روز داخلی و خارجی اعم از موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت حضور افراد و کارشناسان خبره و حاضر در رویدادهای مورد بحث. این برنامه تاکنون در سه سری ساخته شده که سری سوم آن در حال پخش از شبکه افق است. پخش: پنجشنبه ها ساعت 22 تکرار: جمعه ها ساعت 16 و دوشنبه ها ساعت 13:30 تهیه کننده و مجری: نادر طالب زاده
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 11
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  14:30
  تکرار
  آفاق
  05:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  آتلان
  07:00
  تکرار
  90 دقيقه
  مجازیست - 11
  08:30
  تکرار
  30 دقيقه
  11:30
  تکرار
  فیلم سینمایی وال استریت
  10:00
  90 دقيقه
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 11
  15:30
  30 دقيقه
  ارتباط زنده راهیان نور - 12
  16:00
  30 دقيقه
  مستند ایران - 12
  16:30
  30 دقيقه
  آفاق
  17:00
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  05:00
  شنبه
  تکرار
  12:30
  شنبه
  تکرار
  شناسه
  18:00
  30 دقيقه
  01:30
  شنبه
  تکرار
  12:00
  شنبه
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 12
  18:30
  60 دقيقه
  23:30
  تکرار
  04:00
  شنبه
  تکرار
  سلفی با ابومهدی
  19:30
  60 دقيقه
  07:00
  شنبه
  تکرار
  یک تجربه فراموش نشدنی
  20:30
  30 دقيقه
  08:00
  شنبه
  تکرار
  یک کار خوب - 12
  21:00
  60 دقيقه
  02:00
  شنبه
  تکرار
  06:00
  شنبه
  تکرار
  مجازیست - 12
  22:00
  30 دقيقه
  08:30
  شنبه
  تکرار
  11:30
  شنبه
  تکرار
  دکوپاژ - 10
  22:30
  60 دقيقه
  03:00
  شنبه
  تکرار
  09:00
  شنبه
  تکرار
  فیلم سینمایی بادیگارد
  23:30
  120 دقيقه
  13:30
  شنبه
  تکرار
 • شنبه 1396/1/12
  شناسه
  01:30
  تکرار
  30 دقيقه
  12:00
  تکرار
  یک کار خوب - 12
  02:00
  تکرار
  60 دقيقه
  06:00
  تکرار
  یک کار خوب - 13
  02:00
  تکرار
  60 دقيقه
  21:00
  06:00
  يکشنبه
  تکرار
  13:30
  يکشنبه
  تکرار
  دکوپاژ - 10
  03:00
  تکرار
  60 دقيقه
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 12
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  آفاق
  05:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  سلفی با ابومهدی
  07:00
  تکرار
  60 دقيقه
  یک تجربه فراموش نشدنی
  08:00
  تکرار
  30 دقيقه
  مجازیست - 12
  08:30
  تکرار
  30 دقيقه
  11:30
  تکرار
  فیلم سینمایی دستورکار پنهان
  10:00
  90 دقيقه
  فیلم سینمایی بادیگارد
  13:30
  تکرار
  120 دقيقه
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 12
  15:30
  30 دقيقه
  00:30
  يکشنبه
  تکرار
  ارتباط زنده راهیان نور - 13
  16:00
  30 دقيقه
  مستند ایران - 13
  16:30
  30 دقيقه
  01:00
  يکشنبه
  تکرار
  آفاق
  17:00
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  05:00
  يکشنبه
  تکرار
  12:30
  يکشنبه
  تکرار
  شناسه - 2
  18:00
  30 دقيقه
  01:30
  يکشنبه
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 13
  18:30
  60 دقيقه
  23:30
  تکرار
  04:00
  يکشنبه
  تکرار
  14:30
  يکشنبه
  تکرار
  رویای ایرانی
  19:44
  60 دقيقه
  07:00
  يکشنبه
  تکرار
  مجازیست - 13
  22:00
  30 دقيقه
  08:30
  يکشنبه
  تکرار
  دکوپاژ - 11
  22:30
  60 دقيقه
  03:00
  يکشنبه
  تکرار
  09:00
  يکشنبه
  تکرار
 • يکشنبه 1396/1/13
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 12
  00:30
  تکرار
  30 دقيقه
  مستند ایران - 13
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  شناسه - 2
  01:30
  تکرار
  30 دقيقه
  دکوپاژ - 11
  03:00
  تکرار
  60 دقيقه
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 13
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  14:30
  تکرار
  آفاق
  05:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  یک کار خوب - 13
  06:00
  تکرار
  60 دقيقه
  13:30
  تکرار
  رویای ایرانی
  07:00
  تکرار
  60 دقيقه
  مجازیست - 13
  08:30
  تکرار
  30 دقيقه
  فیلم سینمایی رهایی از شائوشنگ
  10:00
  150 دقيقه
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 13
  15:30
  30 دقيقه
  00:30
  دوشنبه
  تکرار
  ارتباط زنده راهیان نور - 14
  16:00
  30 دقيقه
  مستند ایران - 14
  16:30
  30 دقيقه
  01:00
  دوشنبه
  تکرار
  آفاق
  17:00
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  05:00
  دوشنبه
  تکرار
  12:30
  دوشنبه
  تکرار
  شناسه - 3
  18:00
  30 دقيقه
  01:30
  دوشنبه
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 14
  18:30
  60 دقيقه
  23:30
  تکرار
  04:00
  دوشنبه
  تکرار
  14:30
  دوشنبه
  تکرار
  به تهران خوش آمدید
  19:45
  60 دقيقه
  07:00
  دوشنبه
  تکرار
  تووکل
  20:30
  30 دقيقه
  08:00
  دوشنبه
  تکرار
  دکوپاژ - 12
  22:30
  60 دقيقه
  03:00
  دوشنبه
  تکرار
  09:00
  دوشنبه
  تکرار
 • دوشنبه 1396/1/14
  تئاتر تلویزیونی چهارباغ - 13
  00:30
  تکرار
  30 دقيقه
  مستند ایران - 14
  01:00
  تکرار
  30 دقيقه
  شناسه - 3
  01:30
  تکرار
  30 دقيقه
  دکوپاژ - 12
  03:00
  تکرار
  60 دقيقه
  09:00
  تکرار
  سریال کیمیاگر - 14
  04:00
  تکرار
  60 دقيقه
  14:30
  تکرار
  آفاق
  05:00
  تکرار
  60 دقيقه
  برنامه تلویزیونی سبک زندگی و اذانگاهی «آفاق» هر روز در وقت اذان مغرب با موضوعات متنوعی همچون روابط میان اعضای خانواده، تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی ایرانی از شبکه افق پخش می شود. «آفاق» با اجرای دکتر شهریار ضیا آذری و سودابه آقاجانیان، با حضور اساتید و کارشناسان دین، اخلاق و خانواده به تهیه کنندگی الهه بهبودی، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۱:۳۰ روز بعد به روی آنتن می رود.
  12:30
  تکرار
  به تهران خوش آمدید
  07:00
  تکرار
  60 دقيقه
  تووکل
  08:00
  تکرار
  30 دقيقه
Text to Identify
متن امنيتي جديد
57 نظر در انتظار تاييد