صندوق پستی: 689-19935
 
تلفن: 28340000 -9821+
 
نمابر: 28340088 - 9821+
 
سامانه پیامک: 100023 - 100022
 
فرکانس ماهواره Arab Sat : ردیف: 11881 - ریت: 27500 - پولاریزاسیون : H
 
نشانی: تهران ، بزرگراه نیایش (سمت غرب) ، نرسیده به سئول ، مجموعه رسانه ای عصر

 


Text to Identify
متن امنيتي جديد