1397/2/27
30 شب با «روشنا» در شبکه افق
تصویر خبر
ویژه برنامه «روشنا» سلسله مباحث معرفتی حسن رحیم پور ازغدی، طی ماه مبارک رمضان از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، «روشنا» عنوان برنامه ای است که به پخش سلسله مباحث و سخنرانی های استاد حسن رحیم پور ازغدی اختصاص دارد و جمعه ها از شبکه افق پخش می شود اما طی ماه مبارک رمضان ویژه برنامه «روشنا» در 30 قسمت یک ساعته برای پخش از این شبکه در نظر گرفته شده است.

بر این اساس مباحث معرفتی بیان شده توسط رحیم پور ازغدی هر شب در قالب این برنامه و از ساعت 30 دقیقه بامداد روی آنتن شبکه افق می رود.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
23 نظر در انتظار تاييد