1398/4/16
گروه های جهادی در مسیر «خرم شهر»
تصویر خبر
سومین قسمت مجموعه مستند «خرم شهر» با موضوع اردوهای جهادی در مناطق محروم کشورمان، شنبه 15 تیرماه از شبکه افق پخش می شود.

سومین قسمت مجموعه مستند «خرم شهر» با عنوان «رضوان» و با موضوع اردوهای جهادی در مناطق محروم کشور از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این قسمت به ویژگی های اردوهای جهادی و جوانان حاضر در این گروه ها پرداخته می شود و سپس فعالیت گروه جهادی رضوان مورد بررسی قرار می گیرد.

کسانی که این گروه جهادی را راه اندازی کرده اند به دنبال پیگیری امور مشکلات مردم مناطق محروم است و تنها به پروژه های مقطعی نمی اندیشد.

«خرم شهر» کاری از مرکز بسیج سازمان صدا و سیما، شنبه 15 تیرماه ساعت 19:30 و تکرار آن ساعت 14:00 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد