1396/10/23
چهره ماندگار پزشکی از «نسخه» ایرانی می گوید
تصویر خبر
مستند «نخسه» روایتی از زندگی و فعالیت های علمی و پژوهشی دکتر سید ضیاءالدین تابعی، شنبه 23 از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مستند «نسخه» داستان زندگی یکی از چهره های ماندگار پزشکی کشورمان است، دکتر سید ضیاء الدین تابعی که سال هاست در دانشگاه های مختلف تدریس کرده و در بیمارستان های متعددی به طبابت پرداخته است.

او بورد تخصصي آناتوميكال و كلينيكال و بورد فوق تخصصي هماتوپاتولوژي را از کشور آمریکا دریافت کرده و بعد از بازگشت به کشور، در سمت های مختلفی به خدمت پرداخته است.

ریاست دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1365ـ 1366)، ریاست دانشكده پزشكي شيراز (1366ـ 67)، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1368ـ 72)، مديریت گروه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، مديریت گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، از سال 1385 تا كنون، استاد تمام وقت گروه پاتولوژي از سال 1362 تاكنون و استاد و مدير گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از سال 1385 تاكنون از جمله سمت های اجرایی و آموزشی دکتر تابعی به شمار می روند.

در مستند «نسخه» علاوه بر گفت وگو با دکتر ضیاءالدین تابعی، با همکاران، خانواده و شاگردانش هم مصاحبه شده است.

محمد جعفری تهیه کنندگی این مستند را بر عهده داشته که شنبه 23 دی ساعت 21:30 روی آنتن شبکه افق می رود.

تکرار «نسخه» را می توانید ساعت 9:00 روز بعد از همین شبکه ببینید.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
7 نظر در انتظار تاييد