1397/1/27
پخش مستند «بهتر است بپریم» از شبکه افق
وقتی برای رهایی باید پرید
تصویر خبر
نخستین قسمت مجموعه مستند «بهتر است بپریم» با موضوع سیاست های اجتماعی و سیاسی صهیونیست ها علیه فلسطینیان، دوشنبه 27 فروردین از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند «بهتر است بپریم» درباره سیاست های فرهنگی و اجتماعی صهیونیست ها علیه مردم فلسطین است، مردمی که نمی خواهند از سرزمین خود مهاجرت کنند ولی گاهی مجبور به این کار می شوند.

در این مستند ابتدا سفری خواهیم داشت به شهر عکا، یکی از قدیمی ترین و زیباترین شهرهای فلسطین که در آنجا می توان تصویری کمتر دیده شده از فلسطینیان باقی مانده در سرزمین های اشغالی را ارائه می دهد.

در ادامه به اقدامات نظامی صهیونیست ها علیه فلسطینی ها اشاره می شود، اقداماتی که در راستای یهودی سازی کشور فلسطین صورت می گیرند و پس از آن هم به فعالیت های سیاسی و اجتماعی اسرائیل در این زمینه اشاره می شود، مجموعه ای از سیاست ها که در نهایت سعی دارد تا فلسطینی های ساکن سرزمین های اشغالی را ناگزیر به ترک وطن کند.

در نخستین قسمت به تاریخچه عکا و مشکلات امروز آن همچون فشارهای صهیونیست ها و بازرسی های مداوم از فلسطینیان  اشاره می شود.

جینا ام انجلون، مونا بی استیوارت و پاتریک ا استیوارت کارگردانان این مستند هستند که دوشنبه 27 فروردین ساعت 19:30 از شبکه افق پخش می شود.

تکرار «بهتر است بپریم» را می توانید روز بعد ساعت 11 از همین شبکه ببینید.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
13 نظر در انتظار تاييد