1395/10/22
وقتی «افسون زیست سوخت ها» همه گیر می شود
تصویر خبر
مستند «افسون زیست سوخت ها» با موضوع مشکلات تولید سوخت های زیستی و خطراتی که این مسئله برای طبیعت به وجود آورده، چهارشنبه 22 دی از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، امروزه تبلیغ زیست سوخت نه تنها در غرب بلکه در سراسر دنیا توجه مردم را به خود جلب کرده است، دستگاه های خبری و تبلیغاتی تلاش دارند تا با برجسته کردن امتیازات بهره گیری از زیست سوخت ها، استفاده از آنها را گسترده تر کنند.

در این بین اما جنبه تاریک و دردناک این موضوع همواره با سانسور خبری مواجه شده است، مستند «افسون زیست سوخت ها» سعی دارد آن روی سکه این نوع از سوخت ها را به تصویر بکشد.

45 میلیون نفر در دنیا برای تامین نیازهای روزمره خود به جنگل های بارانی نیاز دارند و از سوی دیگر، گروه بسیاری در معرض خطر قحطی زندگی قرار دارند آن هم به خاطر نوع تازه ای از سوخت که برای خودروها و تولید برق استفاده می شود.

حقیقت آن است که تولید زیست سوخت ها منابع غذایی میلیون ها نفر را با خطر جدی مواجه کرده ولی شرکت هایی که در این زمینه فعال هستند، به این موضوع توجهی ندارند.

مستند «افسون زیست سوخت ها» فیلمی از آلتمایر و راینهارد هورنانگ، چهارشنبه 22 دی ساعت 18:00 و تکرار آن ساعت 12:30 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
18 نظر در انتظار تاييد