1395/10/19
هوس 70 ساله برای یک شعار جهانی!
تصویر خبر
مستند «هفتاد سال هوس» با موضوع اعلامیه حقوق بشر و موارد نقض آن از سوی قدرت های جهانی طی دهه های پس از تصویب آن، سه شنبه 21 دی ماه از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، بیش از 70 سال از تصویب و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد، اعلامیه ای که هر چند مفاد قابل توجهی داشت اما از سوی بسیاری افراد و دولت ها به ویژه کسانی که در تصویب آن نقش مهمی داشتند بارها و بارها نقض شد.

مستد «هفتاد سال هوس» مستندی است که به تاریخچه حقوق بشر در طول تاریخ، از روزی که استوانه گلی کوروش نگاشته شد تا روزگارانی که با وجود اعلامیه جهانی حقوق بشر، جنگ و خونریزی در اقصی نقاط عالم رواج یافت می پردازد به ویژه اتفاقات تلخی که طی 70 سال بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر رخ داده اند.

از جمله موارد نقض این اعلامه می توان به جنگ های جهانی که طی آنها بیش از 100 میلیون نفر کشته شدند اشاره کرد، نبردهای سهمگینی که ابرقدرت های جهانی نقش مهمی در به راه انداختن آن داشتند.

در این فیلم همچنین برخی از موارد نقض اعلامیه حقوق بشر توسط آمریکا و مزدورانش نیز مورد توجه قرار گرفته است.

داوود جلیلی و سلمان ابوطالبی نویسندگی و کارگردانی «هفتاد سال هوس» را بر عهده داشته اند.

این مستند سه شنبه 21 دی ماه ساعت 18:00 و تکرار آن ساعت 12:30 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد