1399/4/17
ناگفته های کودتای نوژه در مستند «کودتای نقاب»
تصویر خبر
مستند «کودتای نقاب» درباره کودتای ناموفق نوژه و عوامل شکست این عملیات، سه شنبه 17 تیرماه از شبکه افق پخش می شود.

کودتای نقاب که بعدها به نام کودتای نوژه نام گرفت، یک اقدام تروریستی بود که توسط برخی از افسران ارتش شاهنشاهی و با تمرکز بر افسران نیروی هوایی با هدف بازگرداندن بختیار و نابودی نظام جمهوری اسلامی طرح ریزی شده بود.

۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹ بود که با دستگیری و کشته ‌شدن تعدادی از عوامل دخیل، این کودتا نافرجام ماند و با شکست مواجه شد.

مستند «کودتای نقاب» روایتی است از برنامه ریزی برای این انجام این عملیات و عوامل شکست آن که طی گفت وگو با افراد مطلع و تصاویر آرشیوی به این موضوع پرداخته است.

مستند كودتای نقاب به كارگردانی مهدی امامی، سه شنبه هفدهم تیرماه ساعت 18 و تکرار آن ساعت 14:30 روز چهارشنبه از شبکه افق پخش خواهد شد.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد