1398/1/25
مرزبان ایرانی قصه گذر از نقطه صفر را می گوید
تصویر خبر
دوازدهمین و سیزدهمین قسمت مجموعه «در گذر از نقطه صفر» با عنوان «طاهر»، از شبکه افق پخش می شود.

مجموعه مستند «در گذر از نقطه صفر» روایتی است از سنت ها و فرهنگ مردمان مرزنشین ایران زمین.

این مستند به الگوهای شخصیتی تاثیرگذار بر جامعه مرزنشین در استان های مرزی پرداخته است و می خواهد به مخاطب این موضوع را عنوان نماید که با تمام نارسایی ها و کمبودهای موجود در نوار مرزی افرادی وجود دارند که می توانند در ایجاد مدل های اجتماعی و اثرگذاری بر مسائل فرهنگی با رویکرد آمیخته یا پراگماتیسم مفید باشند و بنوعی از آلام مردم جامعه در برخورداری امکانات و نیازمندیهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و... بکاهد و بر محدودیتهای آن تا زمان رسیدن به عمل و اجراء با مردم همراه و همپا بود.

در دوازدهمین و سیزدهمین قسمت، سفری خواهیم داشت به مناطق مرزی ایران با کشور ترکیه در کشور آذربایجان غربی، جایی که مرزبانان ایرانی در نهایت تلاش برای تامین امنیت و آسایش هم وطنانشان هستند.

تهیه کننده و کارگردان این مستند فرید پناه نژاد است که یکشنبه 25 فروردین ساعت 19:30 و تکرار آ« ساعت 7:30 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

قسمت سیزدهم نیز هفته آینده در همین ساعات روی آنتن می رود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد