1398/1/25
مرزبان ایرانی قصه گذر از نقطه صفر را می گوید
تصویر خبر
دوازدهمین و سیزدهمین قسمت مجموعه «در گذر از نقطه صفر» با عنوان «طاهر»، از شبکه افق پخش می شود.

مجموعه مستند «در گذر از نقطه صفر» روایتی است از سنت ها و فرهنگ مردمان مرزنشین ایران زمین.

این مستند به الگوهای شخصیتی تاثیرگذار بر جامعه مرزنشین در استان های مرزی پرداخته است و می خواهد به مخاطب این موضوع را عنوان نماید که با تمام نارسایی ها و کمبودهای موجود در نوار مرزی افرادی وجود دارند که می توانند در ایجاد مدل های اجتماعی و اثرگذاری بر مسائل فرهنگی با رویکرد آمیخته یا پراگماتیسم مفید باشند و بنوعی از آلام مردم جامعه در برخورداری امکانات و نیازمندیهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و... بکاهد و بر محدودیتهای آن تا زمان رسیدن به عمل و اجراء با مردم همراه و همپا بود.

در دوازدهمین و سیزدهمین قسمت، سفری خواهیم داشت به مناطق مرزی ایران با کشور ترکیه در کشور آذربایجان غربی، جایی که مرزبانان ایرانی در نهایت تلاش برای تامین امنیت و آسایش هم وطنانشان هستند.

تهیه کننده و کارگردان این مستند فرید پناه نژاد است که یکشنبه 25 فروردین ساعت 19:30 و تکرار آ« ساعت 7:30 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

قسمت سیزدهم نیز هفته آینده در همین ساعات روی آنتن می رود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
247 نظر در انتظار تاييد