1397/2/25
مردمی که نیکوکاری را از کودکی می آموزند
تصویر خبر
چهاردهمین قسمت مستند «با کریمان» با موضوع فعالیت های خیریه در شهرستان لارستان، دوشنبه 24 اردیبهشت از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، در قسمت پیشین مجموعه با کریمان، به ویژگی های شهرستان لارستان اشاره شد، منطقه ای که از نظر کشاورزی و صنعتی درآمد چندانی ندارد و در حقیقت، لارستان بزرگ با وجود گستره وسیع، منطقه برخورداری به شمار نمی رود.

این شهر از سوی دولت هم حساب ویژه ای ندارد ولی در عین حال در برخی موضوعات بهترین است؛ در بحث وحدت میان مذاهب و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نمونه است و در زمینه توجه به امر خیر هم تبدیل به الگویی برای سراسر کشور شده است.

بسیاری از مراکز درمانی و آموزشی لارستان توسط خیرین ساخته شده و این رفتار مردمی، نشان دهنده توجه ویژه آنها به همنوعانشان است.

چهاردهمین قسمت مجموعه «با کریمان» به ادامه گفت وگو با خیرین و مردم لارستان اختصاص دارد، شهری که از کودکی می آموزند آنچه را دارند با دیگران تقسیم کنند و شادی هایشان گروهی باشد.

این برنامه به تهیه کنندگی محمدعلی فارسی و کارگردانی مهدی فارسی، دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 18:30 و تکرار آن ساعت 13:00 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
23 نظر در انتظار تاييد