1396/11/25
مدرسه های غیر انتفاعی در دوازدهیمن قسمت «نهالی برای فردا»
تصویر خبر
دوازدهمین قسمت مجموعه مستند «نهالی برای فردا» با موضوع بررسی وضعیت مدارس غیر انتفاعی، چهارشنبه 25 بهمن از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند «نهالی برای فردا» مروری کلی و گذرا به مشکلات و چالش های نظام آموزشی کشور دارد؛ در هر قسمت از این مجموعه، طی گفت وگو با کارشناسان آموزشی، به نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی ایران پرداخته می شود.

در دوازدهمین قسمت این مجموعه، به مسئله مدارس غیر انتفاعی و تاثیر آنها در نظام آموزشی کشور اشاره می شود.

مهدی عوض زاده تهیه کنندگی و کارگردانی این مستند را بر عهده دارد که دوازدهمین قسمت آن را می توانید چهارشنبه 25 بهمن ساعت 20:00 روی آنتن شبکه افق می رود.

تکرار این قسمت «نهالی برای فردا» را می توانید روز بعد ساعت های 7:30 و 11:30 از همین شبکه ببینید.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد