1397/3/19
مبلغی که روی نوجوانان سرمایه گذاری کرده است
تصویر خبر
قسمتی دیگر از مجموعه «سفیران هدایت» با موضوع فعالیت مبلغان دینی در مناطق محروم، دوشنبه 14 خرداد از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مجموعه «سفیران هدایت» که به فعالیت روحانیون و مبلغان دینی در عرصه های گوناگون به ویژه برای اقشار آسیب پذیر می پردازد، دوشنبه این هفته نیز روی آنتن می رود.

در این قسمت هم با فردی روحانی آشنا می شویم که در مناطق محروم به تبلیغ دین مشغول است.

حوزه فعالیت او بسیار گسترده است اما بیشتر مخاطبانش را نوجوانان تشکیل می دهند.

«سفیران هدایت» طی ماه مبارک رمضان امسال روزهای زوج و جمعه ها ساعت 23 از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت 16:30 روز بعد روی آنتن می رود.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
164 نظر در انتظار تاييد