1399/3/15
غرش «شیر خفته» در شبکه افق
تصویر خبر
فیلم سینمایی «شیر خفته» جمعه 16 خرداد ماه از شبکه افق پخش می شود.

«شیر خفته» فیلمی به کارگردانی محمود کوشان و نویسندگی جمشید صداقت نژاد است که برای پخش از شبکه افق در روز جمعه دوم مردادماه در نظر گرفته شده است.

داستان این فیلم که در سال 1355 ساخته شه به روايت حال و احوال عصر ناصري، در جريان قيام تنباكو مي پردازد؛ دورانی مملو از سياست دخالت استعماري انگليس و روسيه تزاري كه در پي چپاول ايران باهم رقابت دارند.

فیلم از آنجا شروع می شود که عمال سفارت خانه روس و انگليس و امنيه هاي قواي مركزي روزگار را بر مردم تنگ كرده اند.

محمودخان، كه منشي سفارت انگليس است، از كار در سفارت خانه انگليس استعفا مي دهد و به مردم مي پيوندد و آن ها را عليه انگليسي ها و قواي مركزي مي شوراند؛ از سوی دیگر آيت الله ميرزاي شيرازي فتواي تحريم تنباكو را صادر مي كند و مردم به اداره دخانيات حمله مي برند. علي، فرزند داود خان ، به انقلابیون مي پيوندد و انگليس ها داود خان را كه منشي سفارت است، سرزنش مي كنند. محمود خان و گروهي از ياران او دستگير و به تبريز تبعيد مي شوند ولی در بين راه به كمك گروهي از مردم مي گريزند و با پوشش امنيه ها وارد شهر مي شوند.

داستان تا قيام مردم و لغو قرارداد امتياز انحصار توتون و تنباكو (رژي) توسط این فیلم سینمایی روایت می شود.

«شیر خفته» ساعت 18 روز جمعه شانزدهم خردادماه از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت 11 روز بعد روی آنتن می رود.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد