1397/5/19
عفاف و حجاب و هویت انسانی
تصویر خبر
یکصد و شانزدهمین قسمت برنامه «روشنا» سخنرانی استاد حسن رحیم پور پیرامون مسئله عفاف و حجاب، جمعه این هفته از شبکه افق پخش می شود.
به گزارش روابط عمومی شبکه افق، یکصد و شانزدهمین قسمت برنامه «روشنا» سلسله مباحث استاد حسن رحیم پور، جمعه این هفته روی آنتن می رود.

در این برنامه استاد رحیم پور سخنرانی موضوعی خود را پیرامون مسئله عفاف و حجاب و با عنوان «عفاف و حجاب و هویت انسانی» ایراد می کند.

«روشنا» را می توانید جمعه ها ساعت 23:00 و تکرار آن را ساعت 13:30 روز بعد از شبکه افق ببینید.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
88 نظر در انتظار تاييد