1397/5/14
سرزمین مردان سرخ، خانه مردان سفید
تصویر خبر
برنامه تلویزیونی «افق مستند» با نمایش مستند کولتان خونین و با موضوع استعمار اقتصادی آفریقا توسط کشورهای غربی از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، کولتان یکی از منابع معدنی استراتژیک آفریقا به شمار می رود، ماده ای که در کنگو به وفور یافت می شود، همان عنصری که در صنایع حساس فضایی و ساخت مدارهای الکترونیکی همچون برد تلفن های همراه کاربرد فراوانی دارد ولی سهم آفریقایی ها از این ثروت عظیم، چیزی زیادی نیست.

حقیقت آن است که شرکت های غربی همه این ماده معدنی را به تاراج می برند بدون آنکه سود اصلی آن به کنگویی ها برسد. با وجود استعمار 300 ساله آفریقا توسط قدرت های جهانی، معادن این قاره جزو غنی ترین ثروت های طبیعی به شمار می روند.

برنامه تلویزیونی «افق مستند» این هفته با نمایش مستند کولتان خونین که در مورد این تجارت خونین و جنایاتی که برای به دست آمدن کولتان روی می دهند ساخته شده، به همین مسئله می پردازد؛ بعد از نمایش مستند و با حضور دکتر امیر بهرام عرب احمدی، ضمن تحلیل فیلم، به موضوعات پیرامون آن، پرداخته می شود.

برنامه «افق مستند» یکشنبه 14 مرداد ساعت 20:30 و تکرار آن ساعت 8:00 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
88 نظر در انتظار تاييد