1398/1/20
ساکنان «شهر تزارها» از آشنایی با ایران می گویند
تصویر خبر
مستند «شهر تزارها» از سری مجموعه مستند همسایه شمالی، سه شنبه شب از شبکه افق پخش می شود.
مستند «شهر تزارها» گفت وگویی است با اقشار مختلف مردم ساکن در مسکو درباره میزان آشنایی و نظر آنها در مورد کشورمان، گفت وگوهایی که نشان دهنده سطح اطلاعات مردم دیگر کشورها در مورد فرهنگ، اقتصاد و آداب و رسوم مردم ایران هستند.

این مستند بخش سوم مجموعه «همسایه شمالی» است که سه شنبه شب ساعت 21:00 از شبکه افق پخش می شود.

تکرار «شهر تزارها» را می توانید ساعت 12:00 روز بعد از همین شبکه ببینید.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
247 نظر در انتظار تاييد