1396/8/22
روزی که جنگ به آفریقا کشیده شد
تصویر خبر
هشتمین قسمت مجموعه مستند «دنیا در جنگ» با موضوع وقایع مربوط به جنگ جهانی دوم در شمال آفریقا، دوشنبه 22 آبان از شبکه افق پخش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند «دنیا در جنگ» روایتی است از تاریخ جنگ جهانی دوم و یکی از ویرانگرترین نبردهای طول تاریخ، جنگی که میلیون ها نفر را به کام مرگ کشید و چهره دنیای جدیدی را شکل داد.

هشتمین قسمت این مجموعه با عنوان «صحرا» به وقایع سال های 1940 تا 1943 در شمال آفریقا یعنی در هنگامه جنگ جهانی دوم می پردازد.

در آن دوران، ارتش ایتالیا جنگ را به آفریقا کشاند و در مقابل، نیروهای متفقین نیز وارد عمل شدند.

هشتمین قسمت «دنیا در جنگ»، دوشنبه 22 آبان ساعت 20:30 و تکرار آن ساعت 8:30 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

 

 

 

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
24 نظر در انتظار تاييد