1397/2/25
روایت خاخام هیروش از حقارت صهیونیسم
تصویر خبر
مستند «قصه های قدس» گفت وگو با یکی از خاخام های یهودی درباره ظلم و ستم صهیونیست ها نسبت به مردم فلسطین، دوشنبه 14 اردیبهشت از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند «قصه های قدس» به زندگی در مناطق اشغالی فلسطین و اقدامات اسرائیل در این مناطق اختصاص دارد.

در این قسمت خاخام هیرش و دو نفر از اعضای جمعیت نتوریکارتا طرف گفت وگو قرار می گیرند و به صحبت در مورد تحریف هایی که صهیونیست ها در یهودیت به نفع خود صورت داده اند می پردازند.

آنها همچنین به مخالفت بخشی از یهودیان فلسطین با صهیوینیسم اشاره می کنند زیرا عقیده دارند صهیونیست ها از سوی بدنه اجتماع یهودیان نیز چندان مقبولیت ندارند و می دانند که صهیونیست ها در حال نسل کشی مسلمانان هستند.

صهیونیست ها چندین دهه است که با بهانه گسترش پهنه قلمرو یهودیان و تصرف سرزمین موعود که به زعم خودشان، حدود اصلی سرزمین شان است، به نسل کشی در فلسطین مشغولند و از هیچ جنایتی هم فروگذار نیستند.

«قصه های قدس» را می توانید دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 18:00 از شبکه افق ببینید. تکرار این مستند هم ساعت 4:00 روز بعد روی آنتن می رود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
23 نظر در انتظار تاييد