1396/7/20
خرید و فروش قانونی دولت های آمریکایی!
تصویر خبر
مستند «بهترین دولتی که می توان با پول خرید» روایتی از لابی گری ثروت و صاحبان سرمایه برای به قدرت نشاندن نامزدهای انتخاباتی در آمریکا، پنجشنبه 20 مهر از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، پول در آمریکا همیشه حرف اول و آخر را می زند اما این محدود به فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع بزرگ نمی شود بلکه سیاستمداران را نیز در بر می گیرد.

از آنجا که فعالیت های انتخاباتی برای نامزدها، هزینه های بسیاری دارد، آنها از همان ابتدا مجبورند خودشان را وامدار سرمایه داران کنند.

لابی گرها این کار را انجام می دهند و رابط بین نامزدهای انتخاباتی و صاحبان شرکت ها و صنایع می شوند، این مسئله در مورد همه نامزدهای انتخاباتی اعم از کنگره، سنا، ریاست جمهوری و ... صدق می کند.

مستند «بهترین دولتی که می توان با پول خرید» روایتی است از این لابی گری ها و وابستگی سیاستمداران غربی و آمریکایی به صاحبان قدرت و ثروت است.

مستند «بهترین دولتی که می توان با پول خرید» پنجشنبه 20 مهر ساعت 22:00 از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت 6 صبح روز بعد روی آنتن می رود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
52 نظر در انتظار تاييد