1396/10/23
حمله «کارتل» های اقتصادی غرب به قاره سیاه
تصویر خبر
مستند «کارتل» با موضوع هجوم اقتصادی غرب به ویژه آمریکا به کشورهای آفریقایی، شنبه 23 دی از شبکه افق پخش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، اهداف سیاسی خارجی غرب در مورد کشورهای آفریقایی در مقام مقایسه با اهداف این کشورها در سایر نقاط جهان، تاثیر بیشتری از گزاره های نئولیبرالیسم را به نمایش می گذارد.

این مقایسه نشان دهنده امکان پذیر بودن سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع نفتی قاره آفریقاست و در این چارچوب، دولتمردان آمریکایی هم با رویکرد سلطه و ایجاد حوزه نفوذ اقتصادی در آفریقا، به طراحی اهداف خود می پردازند.

در این بین تنها مسئله ای که هرگز مورد توجه قرار نمی گیرد، منافع مردم قاره سیاه است.

مستند «کارتل» روایتی است از این هجوم فرهنگی و اقتصادی غرب به ویژه آمریکا، در قاره ای که مردمانش بیش از هر زمان دیگری به کمک نیاز دارند.

در این فیلم با کارشناسان اقتصادی و اجتماعی متعددی در مورد فعالیت های نظام سرمایه داری در کشورهای آفریقایی گفت وگو شده و وضعیت نابسامان اقتصادی مردم این کشورها به تصویر کشیده شده است.

«کارتل» شنبه 23 دی ماه ساعت 18:00 و تکرار آن ساعت 5:00 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
7 نظر در انتظار تاييد