1397/1/27
حفظ قدرت به بهای گرسنگی مردم دنیا
تصویر خبر
مستند «دور ریختن مواد غذایی و معضلات آن» چگونگی هدر رفتن منابع غذایی و از بین بردن غذا به خاطر حفظ قدرت غذایی از سوی کشورهای بزرگ، دوشنبه 1274 فروردین از شبکه افق پخش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، گرسنگی بزرگ ترین خطر دنیا برای سلامتی انسان هاست، هر ساله تعداد کسانی که از گرسنگی جان خود را از دست می دهند از مجموع قربانیان ایدز، مالاریا و سل بیشتر است.

آمارهای منتشر شده از سوی سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی (فائو) نشان می دهد در حالیکه میلیون ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، هر ساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زنجیره توزیع، برداشت و مصرف به هدر می رود.

بر اساس جدیدترین برآورد این نهاد بین المللی، 1.3 میلیارد تن مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان طی یک سال از بین می رود که این رقم معادل تولید 28 درصد از کل زمین های کشاورزی است.

870 مییون نفر در جهان غذای کافی برای خوردن ندارند و 98 درصد از گرسنگان هم در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند این در حالی است که نه تنها در جهان کمبود مواد غذایی وجود ندارد، بلکه مازاد بر آن نیز هست اما توزیع ناعادلانه ثروت، اسراف بیش از حد مواد غذایی، سیاست های ظالمانه حفظ و تنظیم بازار، سوء استفاده از قدرت غذایی و اعمال فشارهای سیاسی در برابر تامین غذا، سبب شده تا همچنان شاهد فقر و گرسنگی در جهان باشیم.

مسئله ای که در تمام جهان با گستردگی های متفاوت موجود است، گرسنگی است آن هم در حالی که غذای موجود در جهان در شرایط کنونی، می تواند کل مردم دنیا را تغذیه کند.

مستند «دور ریختن مواد غذایی و معضلات آن»، نگاهی دارد به چگونگی هدر رفتن منابع غذایی و از بین بردن غذا به خاطر حفظ قدرت غذایی از سوی کشورهای مختلف.

در این زمینه با کارشناسان اجتماعی، اقتصادی و تغذیه در کشورهای مختلف گفت وگو شده و آنها از سیستم هایی سخن می گویند که این توزیع ناعادلانه را تقویت می کنند.


«دور ریختن مواد غذایی و معضلات آن» را می توانید دوشنبه 27 فروردین ساعت 22:00 از شبکه افق ببینید.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
123 نظر در انتظار تاييد