1396/8/22
جانباز جنگ از جهاد امروز می گوید
تصویر خبر
مستند «یکی از میان جمع» درباره فعالیت های مذهبی محمد تقی پور از جانبازان دوران دفاع مقدس، دوشنبه 22 آّبان از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، قسمتی دیگر از مجموعه مستند «یکی از میان جمع» درباره فعالیت های دینی و مذهبی محمد تقی پور از جانبازان دوران دفاع مقدس روی آنتن شبکه افق می رود.

تقی پور در حال حاضر خادم یکی از مساجد است هر چند در گذشته مسئول هیئت امنا نیز بوده است.

او همه کاری می کند تا جوانان جذب مسجد شوند، از نظافت این مکان مقدس تا انجام کارهای فنی آن هم برای اینکه نمازگزاران و جوانان مسجدی، از آسایش بیشتری برخوردار باشند.

«یکی از میان جمع» را می توانید دوشنبه 22 آبان ساعت 20:00 و تکرار آن را ساعت 11:30 روز بعد از شبکه افق ببینید.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
25 نظر در انتظار تاييد