1398/3/4
تبلیغ برای ناشنوایان
تصویر خبر
سیزدهمین قسمت مجموعه «سفیران هدایت» با موضوع فعالیت های تبلیغی طلبه ای جوان در میان ناشنوایان از شبکه افق پخش می شود.

مجموعه «سفیران هدایت» که شنبه این هفته سیزدهمین قسمت آن پخش خواهد شد، به فعالیت روحانیون و مبلغان جوان در میان اقشار مختلف اختصاص دارد.

این دسته از روحانیون با انتخاب اقشار هدف خود از میان کسانی که کمتر دیده و مورد توجه قرار گرفته اند، سعی دارند تبلیغ دین را به میان توده های مختلف اجتماع سوق دهند و همگان را از مواهب آن بهره مند سازند.

در این قسمت می بینیم طلبه جوانی به تبلیغ برای ناشنوایان می پردازد و در این مسیر، کاملا با زندگی آنها عجین شده است.

او در میان خانواده هایی که یک یا چند نفر از اعضای آنها ناشنوا هستند حضور می یابد و به تبلیغ متناسب با نیازهای آنها مشغول است.

راه اندازی فعالیت های فرهنگی برای این افراد از دیگر اقدامات اوست.

سید محمد حسین هاشمی تهیه کننده و حمید اسکندری کارگردان این قسمت از «سفیران هدایت» هستند که طی ماه مبارک رمضان روزهای زوج ساعت 21:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 11:00 از شبکه افق پخش می شود.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد