1397/5/15
بسته بندی خارجی برای فروش محصول داخلی
تصویر خبر
نخستین قسمت مجموعه مستند «قصه های کسب و کار» با موضوع بسته بندی خارجی محصولات ایرانی برای فروش بالاتر، دوشنبه 15 مرداد از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند «قصه های کسب و کار» درباره تولید کالای ایرانی به همت کارآفرینان ایرانی و البته مشکلاتی است که این افراد در سال های اخیر با آنها مواجه شده اند.

در نخستین قسمت، کارخانه ای که به تعطیلی کشیده شده سوژه اصلی مستند است؛ این کارخانه پرلیت آنقدر درگیر شرایط سختی شده بود که صاحبانش قصد داشتند تجهیزاتش را بفروشند و برای همیشه آن را به فراموشی بسپارند ولی همت جمعی از کارآفرینان، سبب احیای این کارخانه شد.

با این حال هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد چرا که مشتریان این کارخانه، پرلیت دریافتی را در بسته بندی خارجی به پتروشیمی ها می فروشند.

مدیران کارخانه مذکور به طور مستقیم با پتروشیمی ها ارتباط گرفتند ولی اعتمادی به آنها نشد و هنوز هم شرکت های واسطه، پرلیت دریافتی را از آنها می خرند و با برند ترک، به واحدهای پتروشیمی می فروشند.

نخستین قسمت مجموعه مستند «قصه های کسب و کار» با تهیه کنندگی و کارگردانی محسن هادی، دوشنبه 15 مرداد ساعت 20:00 و تکرار آن ساعت 13:00 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
88 نظر در انتظار تاييد