1397/5/19
بررسی مشکلات صنعت برق در برنامه «چوب خط»
تصویر خبر
یکصد و سی و چهارمین قسمت برنامه تلویزیونی «چوب خط» با موضوع مشکلات صنعت برق کشور، سه شنبه شب به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، یکصد و سی و چهارمین قسمت برنامه تلویزیونی «چوب خط» با موضوع مشکلات و مدیریت صنعت برق کشور روی آنتن می رود.

با توجه به گرمای بی سابقه هوا در تابستان امسال و قطعی های مکرر برق در شهرهای مختلف ایران، اعتراضات نیز به این مسئله بیشتر شده است.

در این برنامه سعی می شود با نگاهی جامع، به مشکلات تولید و توزیع انرژی برق در کشور پرداخته شود.

«چوب خط» را می توانید سه شنبه شب 16 مردادماه ساعت 22 به صورت زنده از شسبکه افق ببینید، تکرار این برنامه هم ساعت 15:30 روز بعد روی آنتن می رود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
88 نظر در انتظار تاييد