1398/7/17
بررسی تعامل میان مدرسه و خانواده در یازدهمین قسمت «نهالی برای فردا»
تصویر خبر
یازدهمین قسمت مجموعه مستند «نهالی برای فردا» با موضوع تعامل مدرسه و خانواده، چهارشنبه 17 مهر از شبکه افق پخش می شود.
مجموعه مستند «نهالی برای فردا» مروری کلی و گذرا به مشکلات و چالش های نظام آموزشی کشور دارد؛ در هر قسمت از این مجموعه، طی گفت وگو با کارشناسان آموزشی، به نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی ایران پرداخته می شود.

در یازدهمین قسمت این مجموعه، به مسئله تعامل مدرسه و خانواده اشاره می شود.

والدین و مربیان مدارس، دو قشری هستند که بیشترین تاثیرگذاری را بر آینده سازان این مرز و بوم دارند و از این جهت تعامل و همکاری میان آنها اهمیت زیادی دارد.

مهدی عوض زاده تهیه کنندگی و کارگردانی این مستند را بر عهده دارد که یازدهمین قسمت آن را می توانید چهارشنبه 17 مهر ساعت 19:00 از شبکه افق تماشا کنید.

تکرار «نهالی برای فردا» روز بعد ساعت 14:00 روی آنتن می رود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد