1399/3/15
«نسل کشی» جمعیت در ایران
تصویر خبر
مستند «نسل کشی» درباره خطرات افزایش سن جمعیت در ایران، جمعه این هفته روی آنتن شبکه افق می رود.

افزایش سن جمعیت در ایران از یک سو و کاهش فرزندآوری از سویی دیگر، خطری است که کشورمان را تهدید می کند.

این مسئله از یک طرف یک معضل فرهنگی به شمار می رود و از طرف دیگر، مشکلات اقتصادی را هم نمایان می کند، اینکه بسیاری از خانواده ها تمایل به داشتن فرزندان بیشتر دارند ولی مسئله معیشت، مانع از اقدام به فرزندآوری است.

مستند «نسل کشی» افزایش میانگین سنی در کشور و مشکلات فرزندآوری از زبان زوج های جوان است، و سعی می کند آسیب های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این مسئله را تبیین کند.

این مستند را می توانید جمعه 16 خردادماه ساعت 21 و تکرار آن را ساعت های 7:30 و 13:30 روز بعد از شبکه افق تماشا کنید.


 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد