1396/11/25
«مروارید سرخ» را در افق ببینید
تصویر خبر
«مروارید سرخ» مستندی در رابطه با تلاش های مردمی و قیام ملت بحرین علیه حکومت دست نشانده آل خلیفه، چهارشنبه 25 بهمن از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، از زمانی که بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه شکل گرفت، بسیاری از مردم جوامع عربی که زیر بار ظلم و ستم حکومت های بعضا دست نشانده غرب یا آل سعود زندگی می کردند به این فکر افتادند که با قیامی همه جانبه، شعله انقلاب را در کشور خود نیز برافروزند و زمینه سرنگونی دیکتاتورها و حاکمان ظالم و خود فروخته را فراهم سازند.

یکی از کشورهایی که انقلاب هنوز در آن جریان دارد و البته با سرکوب شدید با حمایت غربی ها و عربستان هم روبه رو شده بحرین است؛ کشوری که بیشتر جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند ولی اقلیتی وابسته به آل سعود حکمرانی آن را در دست گرفته اند.

«مروارید سرخ» عنوان مستندی است که به تاریخچه اعتراضات مردم بحرین به حکومت دیکتاتوری آل خلیفه می پردازد و تحولات کشور را از منظر بی عدالتی های این رژیم مورد بررسی قرار می دهد.

این موضوع با ترکیبی از تصاویر مستند آرشیوی که با تعدادی مصاحبه در هم آمیخته، روایت می شود.

مروارید سرخ را می توانید چهارشنبه 25 بهمن ساعت 18 و تکرار آن را ساعت 5 روز بعد از شبکه افق ببینید.


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد
11 نظر در انتظار تاييد