1398/1/26
«طبیبان حاذق» در شبکه افق
تصویر خبر
نخستین قسمت مجموعه مستند «طبیبان حاذق» با معرفی دکتر بلوریان، دوشنبه 26 فروردین از شبکه افق پخش می شود.

مجموعه «طبیبان حاذق» در 10 قسمت به معرفی 10 نفر از پزشکان بالای 80 سال و از شاگردان محمد قریب و پروفسور شمس می پردازد.

در هر قسمت یکی از این افراد معرفی شده و طی گفت وگوهایی، به زندگی و آثار آنها اشاره می شود.

در نخستین قسمت، دکتر بلوریان سوژه این مستند است و به زندگی این پزشک حاذق ایرانی پرداخته شده است.

ابوالفضل دودانگه کارگردان و سید محسن طباطبایی تهیه کننده مجموعه «طبیبان حاذق» هستند که نخستین قسمت آن را پنجشنبه 22 فروردین ساعت 20:00 و تکرار آن ساعت 17:00 روز دوشنبه 26 فروردین از شبکه افق پخش می شود.

 


  

Text to Identify
متن امنيتي جديد