یکی از میان جمع
سید مسعود قریشی
سید مسعود قریشی در مسجدی در شهر تهران به آموزش نوجوانان می پردازد. او به همراه جمعی از جوانان متعهد ‏نزدیک به ۲۰۰۰ نوجوان را آموزش می دهند. آنان در تدارک برگزاری اردوی تابستانی مشهد هستند.‏
ebmed-type
72.8 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
108 نظر در انتظار تاييد