یکی از میان جمع
خانم محمدحسنی
خانم محمدحسنی به همراه تعدادی از جوانان در حاشیه شهر تهران مشغول کمک رسانی به محرومین هستند. آنان با ‏تاسیس خیریه و تشکیل کلاس‌هایی به آموزش مهارت های زندگی به کودکان کار می پردازند.‏
ebmed-type
73.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
78 نظر در انتظار تاييد