یکی از میان جمع
محمد تقی پور
این قسمت از مستند یکی از میان جمع روایتی از جانباز شیمیایی اصفهانی که در تلاش برای تعمیر مسجدی در مشهد است
ebmed-type
56.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
68 نظر در انتظار تاييد