یکی از میان جمع
دلبریان
آقای دلبریان راوی دفاع مقدس تمام زندگیش را وقف روایت یاران شهیدش کرده و هر روز برای این کار وقت می گذارد. او بخشی از خانه خود را به شکل سنگر طراحی کرده تا محلی برای حضور علاقمندان به شهدا باشد. او برای زنده نگه داشتن یاد شهدا از هیچ خدمتی فروگذار نیست.
ebmed-type
54.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
251 نظر در انتظار تاييد