یکی از میان جمع
حاج آفا نصر
این قسمت از مستند یکی از میان جمع با موضوع فعالیت های یک معلم بازنشسته که از طریق ایجاد ارتباط نزدیک با کودکان و نوجوانان آنها را جذب هیات مذهبی می کند
ebmed-type
43.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
78 نظر در انتظار تاييد