یکی از میان جمع
روح الله جلالوند
هفدهمین قسمت مجموعه «یکی از میان جمع» به فعالیت های روح الله جلالوند و دوستان او اختصاص دارد؛ این جوان خوش فکر، بخش فرهنگی اردوی جهادی آموزشی شهید حقانی را اداره می کند.
ebmed-type
71.0 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
81 نظر در انتظار تاييد