یکی از میان جمع
خواهران جعفری
این قسمت از مستند یکی از میان جمع با موضوع گفتکو با خواهران جعفری که نابینا هستند و در زمینه قرانی فعالیت می کنند
ebmed-type
41.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
18 نظر در انتظار تاييد