یکی از میان جمع
عباس روحی
این قسمت از مستند یکی از میان جمع با موضوع فعالیت های عباس روحی از اهالی لنگرود که به کار نویسندگی و نشر کتاب در حوزه شهدا و دفاع مقدس مشغول است
ebmed-type
48.5 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
18 نظر در انتظار تاييد