حدیث سرو
آیت الله مرعشی (6)
این مجموعه مستندی بازسازی شده است که با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر مستند و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان معرفی شده سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ارایه دهد.
ebmed-type
87.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
274 نظر در انتظار تاييد