حدیث سرو
آیت الله شاه آبادی (2)
این مجموعه مستندی بازسازی شده است که با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر مستند و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان معرفی شده سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ارایه دهد.
ebmed-type
59.3 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد