کارآفرینان
محمود امیری
ششمین قسمت مجموعه مستند «کارآفرینان» به فعالیت های محمود امیری می پردازد.
او در خانواده ای برخوردار به دنیا آمد ولی مادرش محمود را به مدرسه دولتی فرستاد و او از همان کودکی آموخت زندگی فقط همان چیزی نیست که در خانه آنها جریان دارد، بالا و پایین هایی هست که باید برای رسیدن به مراحل بالاتر، تلاش کرد.
امیری به ادبیات علاقه داشت ولی اهداف دیگری هم در سر می پروراند به همین دلیل در جوانی به انگلستان رفت و به تجارت پرداخت؛ یک اتفاق سبب شد مسیر زندگی اش تغییر کند و او به کار تولید روی بیاورد.
ebmed-type
60.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
18 نظر در انتظار تاييد