180 درجه
سید کاظم سجادپور و فؤاد ایزدی کارشناسان روابط بین الملل و مطالعات آمریکا درباره روابط ایران و آمریکا در دوران پسا ترامپ
سری دوم مجله تلویزیونی صد و هشتاد درجه؛
جایی برای گفت و گو!
مناظره ای داغ با حضور چهره ها و کارشناسان مشهور و شناخته شده در موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.
این برنامه جمعه ها ساعت 20:30 و تکرار آن شنبه ها از شبکه افق پخش می شود.

سردبیر، مجری و تهیه کننده: سید مرتضی فاطمی
ebmed-type
191.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد