گردابی به نام دلار
دکتر حجت الله عبدالملکی در برنامه این هفته افق مستند از گردابی به نام دلار بدون پشتوانه گفت که آمریکا بوسیله آن ثروت دنیا را در کنترل گرفته و سالی هزار میلیارد دلار از دارایی های سایر کشورهای دنیا را بدون پرداخت هیچ ما به ازایی می بلعد.
ebmed-type
11.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
48 نظر در انتظار تاييد